Lid worden van Oever ?
Hoe word ik lid?
 

  
 

Als nieuw lid (*) schrijf je voor de eerste 12 maanden 68 over op
Oeverrekening IBAN BE07 7310 3573 4266 (BIC: KRED BE BB) van Oever vzw 
met als mededeling: "Nieuw lid", je geboortedatum, je gsm-nummer en emailadres.

We sturen dan het volgende op via de post :

Een welkomstbrief met instructies
Het gegevensformulier dat je, ingevuld en ondertekend, terugstuurt, uiterlijk binnen de 2 weken.

Een blanco gegevensformulier kan je ook hier downloaden.

Je lidkaart ontvang je nadat we het correct ingevulde gegevensformulier hebben ontvangen.

(*) Lid worden houdt ook in dat je akkoord gaat met ons huishoudelijk reglement.

 
   

url Klik hier het volledige huishoudelijk reglement  
 Mail onze verantwoordelijke  
 
Bij verlenging van je lidgeld, betaal je slechts € 58.
 
  
 
Voor verlenging van je lidmaatschap: schrijf 58 over op
Oeverrekening IBAN BE07 7310 3573 4266 van Oever vzw.
Vermeld als mededeling: "Verlenging lidmaatschap en je lidnummer".
Je lidmaatschap wordt dan met 1 jaar verlengd en je ontvangt een nieuwe lidkaart.
 
   
 
Extra gegevens voor internationaal betalingsformulier
 
  
 
Internationaal betalingsformulier

IBANBE07 7310 3573 4266
BIC (Swiftcode)KRED BE BB
BestemmelingOever vzw, Durentijdlei 52, 2930 Brasschaat

Mededeling

Voor nieuwe leden: "nieuw lid" + je geboortedatum + gsmnummer of telefoonnummer + emailadres.

Voor verlenging lidmaatschap: lidmaatschap + lidnummer.