Persartikel van DO 23/07/2009
Aantal echtscheidingen op recordniveau
 
 
 
Het aantal echtscheidingen is vorig jaar met 17,6 procent toegenomen.
 Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. In 2008 scheidden 35.366 mensen uit de echt, tegenover 30.081 een jaar eerder. Het gaat om een recordaantal.
De stijging van het aantal scheidingen is groter in het Brussels Gewest (plus 19,8 procent) en Wallonië (plus 19,5 procent) dan in Vlaanderen (plus 15,3 procent). De opmerkelijke groei is gedeeltelijk te wijten aan de nieuwe echtscheidingswet die van kracht is sedert september 2007 en die in 2008 “op kruissnelheid” kwam. Die nieuwe wet, maakt het voor koppels minder omslachtig om te scheiden. Wie voorheen wilde scheiden moest een ‘fout’ kunnen aantonen bij de partner. Met de nieuwe echtscheidingswet volstaat het om aan te tonen dat je al meer dan één jaar op een ander adres woont. Wanneer beide partners samen een scheidingsaanvraag indienen
in een verschillende domiciliëring gedurende zes maanden al voldoende om het huwelijkscontract te verbreken.
 
Aantal nieuwe huwelijken blijft stabiel
 Negen maanden na de invoering van de nieuwe wet was al duidelijk dat een record aantal echtscheidingen in de maak was.
Uit een rondvraag van De Morgen bleek dat in de rechtbank van eerste aanleg in Brussel tussen september 2007 en april 2008 al zo’n 250 extra echtscheidingen waren behandeld in vergelijking met dezelfde periode een jaar voordien.
Ondanks deze toename blijft het aantal nieuwe huwelijken stabiel. Vorig jaar werden er bijna evenveel afgesloten als in 2007: 45.613 tegen 45.561. De evolutie verschilt van gewest tot gewest. In Vlaanderen traden iets meer koppels in het huwelijksbootje (plus 1,4 procent), maar in Wallonië en Brussel kon de burgemeester minder koppels huwen. In 2008 werden ook iets minder huwelijken geregistreerd tussen twee mensen van hetzelfde geslacht: 1.092 tegen 1.150 het jaar voordien.
Mannen die in het huwelijksbootje stappen zijn gemiddeld 35 jaar en 11 maanden oud, Vrouwen 32 jaar en 11 maanden. Het gemiddelde leeftijdsverschil bedraagt drie jaar, maar twee personen die allebei voor de eerste keer huwen verschillen slechts 2 jaar en 6 maanden in leeftijd.
Uit De Morgen, 23 juli 2009
 
 Top
Laatste wijziging: 20/10/2009 19:11:58    
 

Eenzaamheid stopt wanneer je de "Oever" bereikt!     Oever-vzw op Facebook   Twitter