Persartikel van DO 22/02/2007
Relatiebureaus op internet blijven ongrijpbare vogels.
 
 
 
De overheid controleert de huwelijksbureaus...
 Op de Vlaamse markt zijn naar schatting jaarlijks zowat 15.000 personen op zoek naar een partner via een relatiebureau. Zij brengen nog een bezoek aan een huwelijksbureau en maken er met de bemiddelaar een akkoord over het aantal ontmoetingen en de prijs.
Op het internet is een veelvoud aan relatieverkeer aan de gang. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO Middenstand en Energie -zeg maar de inspectie- geeft toe dat de controle op het internet bijzonder moeilijk is. De wetgeving is niet aangepast om de vele sites aan te pakken. "We zijn alleen bevoegd voor België. We kunnen wel een proces-verbaal opstellen tegen iemand die hier een kantoor heeft, maar we hebben geen middelen en mogelijkheden om die sites te vatten", zegt attaché Stefanie Toujour.
Volgens Rika Ponnet, zaakvoerster van het relatiebemiddelingsbureau Duet, mag uit de resultaten van de recente controle van de inspectie blijken dat de cowboys uit de klassieke Belgische huwelijksbureaus zijn verdwenen. "De overheid heeft bij de inspectie tot op de laatste letter alles nagekeken. Het was een beetje muggenzifterij. Wat nu aan overtredingen werd vastgesteld, zijn kleine dingen. De sector is de voorbije jaren serieus gesaneerd: ‘Ponnet zegt geen problemen te hebben met het vaststellen van overtredingen, en stelt ook dat het typecontract, goed voor dertig overtredingen, moet worden nageleefd. "De wet is gelijk voor iedereen, maar dat typecontract is niet bepaald klantvriendelijk. Het bevat diverse pagina's en het schrikt de klant af.'
 
Prijzen tot € 3.000...
 Relevanter vindt ze de vaststelling dat wel wat overtredingen werden genoteerd op de afspraken rond gespreide betaling. "Ik heb creatieve collega's die de gespreide betaling omzeilen, om op die manier toch in één keer het bedrag te kunnen innen. Ik ken een bureau waar het tarief duizend euro voor een jaar bedraagt. Volgens de wet moet de betaling van in schijven gespreid worden over het jaar. Het bureau zegt 3.000 euro aan te rekenen voor drie maanden, vraagt onmiddellijk duizend euro, en zegt de rest van de dienstverlening gratis te doen. Op die manier is het geld onmiddellijk binnen.'
Volgens Ponnet moet ook dat eruit, omdat relatiebemiddeling een kwetsbaar iets is. De sector van de huwelijksbureaus heeft volgens haar inmiddels wel de frustratie dat de internationale internetbedrijven, die ook erg actief zijn op de Vlaamse markt, buiten schot blijven. "Wij moeten ons volledige klantenbestand kunnen opgeven. Die sites niet. Wij zijn door de inspecteurs makkelijk te bezoeken, de sites niet. Er zijn sites die beweren miljoenen leden te hebben, en zo ook klanten lokken, terwijl we weten dat dat lang zo niet is:' De inspectie kreeg vorig jaar 62 klachten van klanten die zich bij een Belgisch huwelijksbureau gedupeerd voelden.
 
Helft van de relatiebureaus in de fout.
 Huwelijksbureaus maken fouten bij het voorschotelen van het juiste contract, de bedenktijd van zeven dagen voor de kandidaten alvorens ze moeten betalen, en de spreiding van die betaling over meerdere maanden. Het zijn de drie meest voorkomende overtredingen die inspecteurs van de federale overheid eind vorig jaar vaststelden tijdens een onderzoek bij 133 huwelijksbureaus.
Al van bij de start bleek dat de huwelijksbureaus zelfs niet de moeite doen om te melden dat ze niet meer actief zijn, ofschoon dat nochtans verplicht is. Nazicht leerde dat liefst 66 huwelijksbureaus niet meer bedrijvig waren. Bij de resterende 67 bureaus werden in totaal 91 inbreuken vastgesteld. Dertig overtredingen gingen over het niet hanteren van het typecontract dat de huwelijksbureaus sinds 1 februari 2006 moeten voorleggen aan de klanten. De wet voorziet erin dat daaraan niet de minste wijziging mag worden aangebracht, maar toch bleek de helft van de bureaus hier en daar iets te hebben weggelaten of toegevoegd. Volgens attaché Stefanie Toujour ging het niet om zware inbreuken, maar wel om overtredingen.
Om te vermijden dat de huwelijksbureaus de controleurs zouden misleiden door bijvoorbeeld ongebruikte typecontracten uit hun lade op te diepen, confronteerden de onderzoekers de bureaus met vragen als "toon me de contracten van de laatste tien klanten" of "laat eens zien welk contract je voor de persoon uit deze advertentie hebt gebruikt".
 
Advertenties ook aan regels gebonden...
 De inspecteurs stelden in tweede orde vast dat de huwelijksbureaus ook overtredingen maken op het vlak van advertenties. Van elke huwelijkskandidaat moeten in de reclame het geslacht, de leeftijd, de gezinstoestand, de aard van het beroep, de regio en het profiel van de gezochte kandidaat worden vermeld. Het bureau zelf moet ook duidelijk traceerbaar zijn in de advertentie. De wet op de huwelijksbureaus voorziet er ook in dat kandidaten pas na zeven dagen moeten betalen, het contract drie, zes, negen of twaalf maanden mag bedragen, en de klant over de totale duur van de overeenkomst mag betalen.
Tegen die spelregels werden twaalf overtredingen vastgesteld. In vijftien bureaus werd vastgesteld dat de tarieven niet duidelijk werden aangeduid, een inbreuk op de wet op handelspraktijken. De inspecteurs maakten finaal 8 processen-verbaal op en gaven 25 waarschuwingen.
Onderzoek moet nog uitwijzen of de geverbaliseerde huwelijksbureaus al eerder overtredingen begingen. Is dat zo, dan wordt het dossier doorgestuurd naar het parket. Gaat het om de eerste overtreding, dan stelt de overheid een minnelijke schikking voor. In geval van een correctionele veroordeling riskeert het huwelijksbureau een geldboete van 26 tot 100.000 euro. Stelt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling een administratieve geldboete voor, dan varieert het bedrag tussen 62,5 en 125.000 euro.
 Het typecontract en de spelregels van de huwelijksbureaus op de website van economische inspectie
 
 Top
Laatste wijziging: 18/07/2007 13:34:19    
 

Oever ... waar sociale contacten ontstaan !     Oever-vzw op Facebook   Twitter